Мы виробляємо та постачаємо альтернативну теплову енергію

Нормативно-правова база

Законодавство.

 

Перелік законодавчих актів, що регулюють ринок відновлюваних джерел енергії в Україні.

 

Закони України.

 

Закон України «Про електроенергетику» №575/97-ВР від 16.10.1997

(Закон визначає правові, економічні та організаційні основи діяльності в електроенергетиці і регулює відносини, пов’язані із виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії. У законі дано визначення «зеленого тарифу» (стаття 1), описано ліцензування діяльності (Стаття 13), описано механізм встановлення і формування «зеленого тарифу» (Стаття 17-1))

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» №555-IV від 20.02.2003

(Закон визначає основні принципи використання альтернативних джерел енергії в Україні, він був одним із перших, що стимулював розвиток галузі ВДЕ в Україні, деякі з принципів, закладені в ньому, на практиці не виконують через дії інших законодавчих актів)

Закон України «Про альтернативні види палива» №1391-ХIV від 14.01.2000

(У законі прописано збільшення частки використання альтернативних джерел енергії в Україні до 20 відсотків до 2020 року, дано основні визначення видів біопалива (стаття 1), прописано, які види палива можна вважати альтернативними (статті 4, 5, 5-1), наведено порядок визначення палива альтернативним (Стаття 6)

Закон України «Про енергозбереження» №74/94-ВР від 01.07.1994

(Закон визначає основи енергозбереження для всіх підприємств і установ, що знаходяться на території України, дає визначення у сфері енергозбереження, закладає перехід до застосування приладів обліку паливно-енергетичних ресурсів, про наукові дослідження сказано лише один абзац (Стаття 8), у статті 13 передбачено формування державного фонду енергозбереження, який на практиці не працює. У статті 16 прописані економічні та фінансові шляхи стимулювання енергозбереження в Україні)

Закон України «Про природні монополії» №1682-III від 20.04.2000

Закон України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності» №1775-ІІІ від 01.06.2000

(У законі дано перелік видів господарської діяльності, які в Україні підлягають ліцензуванню (Стаття 9). Зокрема, передбачено отримання ліцензії на діяльність у сфері електроенергетики (Стаття 9, пункт 6) і виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (Стаття 9, пункт 42). У статті 10 дано список документів, які необхідно подати для отримання ліцензії)

Закон України «Про теплопостачання» №2633-IV від 02.06.2005

(Цей закон регулює основні засади діяльності у сфері теплопостачання. А саме: виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. У Законі зазначено, що виробництво теплової енергії з відновлюваних джерел енергії регулюється НКРЕ (Стаття 17)

Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» №2479-VI від 09.07.2010

Закон України «Про житлово-комунальні послуги» №1875-IV від 24.07.2004

Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» №147/98-ВР від 03.03.1998

Укази Президента

Указ Президента України від 10.09.2014 № 715/2014 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки"

Розпорядження КМУ "Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми розвитку виробництва та використання біологічних видів палива"

Постанова КМУ "Про затвердження порядку ввезення на митну територію України техніки, обладнання, технічних та транспортних засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забезпечення споживання біологічних видів палива"

Постанова КМУ "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих"

Постанова КМУ "Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від оподаткування"

Постанова КМУ «Про затвердження переліку документів, що додаються до заяви на видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» №756 від 04.07.2001

(Пункт 40 – перелік документів для виробництва, транспортування і постачання теплової енергії)

Постанова КМУ «Про термін дії на здійснення певних видів господарської діяльності» №1755 від 09.11.2000

(У статті № 1, пункт 1-1, йдеться про те, що термін дії ліцензії на виробництво, траспортування та постачання теплової енергії становить 5 років)

Постанова КМУ «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» №869 від 01.06.2011

Постанова КМУ «Про затвердження правил користування тепловою енергією» №1198 від 03.10.2007

Постанови НКРЕ

Постанова НКРЕ  від 26.04.2006 № 540 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Постанова НКРЕ "Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється ТЕЦ, ТЕС АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії"

Постанова НКРЕ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності» №1305 від 06.10.1999

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об’єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного і коксівного газів)» №744 від 27.06.2013

Інші

Постанова НК держрегулювання від 10.08.2012 №276  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)

Постанова НК держрегулювання від 10.08.2012 №278 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії»

Наказ Мінпаливенерго України від 14.02.2007 №71 «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»

Наказ Держнаглядохоронпраці від 23.07.1996 № 125 «Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском  не  більше  0,07  МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних  котлів  та  водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С»

Наказ Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів "Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів"

Google+ BANISA ENERGY: